Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Hytter

Hytter Brensholmen
Fredrik Nordmo: skisseprosjekt for 3 hytter på Brensholmen.

Brensholmen

Hytte i Aursvika
Åse Elin Grøttum & Frank Sørensen: bruttoareal ca. 120 m².

Aursvika

Straumhella Tromsø
Norsk hytteutvikling: Tomteanalyse for fritidsområdet på Hella Tromsø kommune, 240 mål med 45 hytter og fellesanlegg

Straumhella

Skarsfjord
Hytte Skarsfjord, Tromsø kommune bruttoareal ca. 70 m². 1998-99

 

Skarsfjord

Lyngør
Hytte Lyngør bruttoareal ca. 70 m².

 

Lyngor