Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Helsebygg

Omsorgsboliger Olderdalen
Kåfjord kommune, ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg, bruttoareal ca. 1’180 m².

Olderdalen

Mortensnes sykehjem og omsorgssenter
Tromsų bruttoareal ca. 11000 m². 1997
Selmer ASA totalentreprisekonkurranse for Tromsų kommune utviklet og presentert ved hjelp av DAK

 

Mortensnes