Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

IT

Universitetet i Tromsų
MH Nybygg for medisin og helsefag, bruttoareal ca. 35000 m².
1986-1990
Tiltakshaver: Statsbygg
Tilrettelegging og organisering av bruken av DAK-systemet, (filstrukturering, database bruk, forberedelse til FDV).
Samtlige planer, himlingsplaner, laboratorieinnredning, skjemategninger for arkitektene samt sprinkleranlegget ble utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
Kontoret leverte elektrokonsulentens grunnlagstegninger for kraft-, tele- og lysplanlegging og VVS-konsulentens ventilplassering.

 

Rikshospitalet i Oslo
Inviterte parallelloppdrag, bruttoareal ca. 100000 m².
1990
Tiltakshaver: Statsbygg
Tilrettelegging og organisering av bruken av DAK-systemet, prosjektet er utviklet og presentert ved hjelp av DAK.

 

RiTų
Regionsykehuset i Tromsų med universitetsklinikk, bruttoareal ca 65000 m².
1986-1990
Tiltakshaver: Troms Fylkeskommune.
Tilrettelegging og organisering av bruken av DAK-systemet.
Fasader, detaljer, skjemategninger.