Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Kontor og forretningsbygg

Telenor Fornebu
Nytt hovedsete for Telenor med 8000 arbeidsplasser, ca. 135 000mē. 1999 - 2001.