Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

IT

RiTų
Regionsykehuset i Tromsų med universitetsklinikk, bruttoareal ca 65000 m².
1986-1990
Tiltakshaver: Troms Fylkeskommune.
Tilrettelegging og organisering av bruken av DAK-systemet.
Fasader, detaljer, skjemategninger.