Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Helsebygg

Omsorgsboliger Olderdalen
Kåfjord kommune, ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg, bruttoareal ca. 1’180 m².