Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Boliger

Omsorgsboliger Olderdalen
Kåfjord kommune: Ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg, bruttoareal ca. 1’180 m².