Om Oss  
 
Prosjekt  

 
På tegnebordet  
 

Boliger

Jevnaker
JOR omsorgsboliger Jevnaker bruttoareal ca. 3450 mē. 1998-99
Tiltakshaver: Jevnaker kommune.
28 omsorgsboliger med fellesrom i hver etasje.
Tilbygg til eksisterende sykehjem.
Utviklet og presentert ved hjelp av DAK, "digitalt samarbeid" med RIB, RIE og RIV.

 

Heracleum