Om Oss  

Prosjekt  
   
På tegnebordet  
 

Kort historie

Firmaet ble høsten 2001 grunnlagt av arkitekt MNAL / NPA Urs Gutknecht og er organisert som et aksjeselskap.

Kontoret har sentral godkjenning (2001011293), godkjenningen er basert på 2 faglige ledere.

[CV-er og godkjenningsbevis]

De faglige ledere har lang yrkeserfaring og har gjennom disse årene opparbeidet en bred og allsidig kompetanse innen:

· Arkitektur og design
· Prosjekt- og prosjekteringsledelse
· Byggadministrasjon
· Reguleringsarbeid
· Interiørplanlegging
· Programmeringsarbeid
· Byggeledelse
· Byggdata

Kontoret er deleier i NPA ans og er med i NPA’s kollektive forsikringsordning

På tegnebordet