Om Oss  

Prosjekt  
   
På tegnebordet  
 

CURRICULUM VITAE: Wiggo Karoliussen

Født: 30. mai 1960.
Privat adresse: Våghalsen 1, 0458 Oslo.
Telefon: 22 37 07 10
Mobil: 90 58 48 47
Telefaks: 22 37 01 03
E-post: firmapost@npc.no
Sivilstatus: gift

Utdannelse:
1998 Master of Management, Handelshøyskolen BI.
1998 Ledelse gjennom kvalitet - Avsluttende fellesprogram, 10 v.t. Handelshøyskolen BI.
1997 - 1998 Business Process Management, 10 v.t. Handelshøyskolen BI.
1995 - 1996 Operasjonell revisjon og administrativ kvalitetssikring, 10 v.t. Handelshøyskolen BI.
1994 Entreprenørskap og bedriftsetablering, 12 v.t. Norges Handelshøyskole. 1993 Organisasjon og ledelse, 8 v.t. Handelshøyskolen BI.
1987 - 1989 1. avdeling juriducum, 20 v.t. Bodø og Oslo Friundervisning.
1986 Eksamen philosophicum, 7 v.t. Universitetet i Trondheim.
1984 - 1985 Driftsøkonom. Bedriftslederskolen NKS.
1979 - 1982 Ingeniør, 63 v.t. Hærens Ingeniørhøgskole/Befalsskolen for Ingeniørvåpenet.
1976 - 1979 Eksamen artium. Andøy videregående skole.

Ansettelser / praksis:
1998 Partner, eiendomsutviklingsfirma Urban Sektor (sus).
1996 Daglig leder / Partner, bolig- og eiendomsutviklingsfirma BOMILJØ AS.
1993 - 1995 Autorisert Microsoft forhandler, 1 år i Micro Software A/S.
1993 - 1994 Prosjekt- og byggeleder, 8 mnd. engasjement ved byggelederfirma Elisabeth Aase A/S. 1990 Daglig leder / Partner, byggelederfirma NOR Prosjekt Consult AS.
1990 Faglig ledelse, 3 mnd. engasjement ved Aviaplan A/S.
1988 - 1991 Prosjekt- og byggeleder, 4 år fast ansettelse ved arkitektfirma Narud-Stokke-Wiig AS.
1987 Ledende ingeniør, 5 mnd. fast ansettelse ved ingeniørfirma Kjartan Holt A/S.
1985 - 1987 Avdelingsingeniør I, 2 år engasjement ved Forsvarets Bygningstjeneste avdeling Bodø.
1982 - 1985 Tjenestegjørende befal, 2 1/2 år plikttjeneste i Forsvaret. Nøkkelprosjekter
2001 - 2002 BYÅSEN videregående skole, ansvar for beskrivelse, kalkyle.
2001 - 2002 Borgen lokalmiljøsenter, ansvar for beskrivelse.
2001 Reinsvoll skole, forprosjekt.
1999 - 2002 Telenor Fornebusentret, ansvar for byggdokumentasjon, endringshåndtering.
1999 CITY Panorama, Silo på Cuba, bolig- og eiendomsutvikling for Urban Sektor, forprosjekt.
1999 - Boligprosjekter for Urban Sektor, idé- og konseptutvikling.
1996 - Tomte- og boligprosjekt for BOMILJØ AS, idé- og konseptutvikling, prosjekt- og prosjekteringsledelse.
1997 - 2001 BBB-bygget Haukeland Sykehus, prosjektering, ansvarlig beskrivelsessystem, ansvarlig beskrivelser.
1997 - 1999 Skøien Hovedgaard, organisering, prosjektering, ansvarlig beskrivelser.
1997 - 2000 NTNU Realfagbygget på Gløshaugen, prosjektering, ansvarlig beskrivelsessystem, ansvarlig beskrivelser.
1996 Munkebakken, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, kalkyler, kontrahering, fremdriftsstyring. 1996 Den Nederlandske ambassade, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, kalkyler.
1994 - 2001 Det Kongelige Slott, delprosjekt 2, 3, 4, 5 og 200/99, prosjektering, koordineringsansvar og fremdriftsstyring, ansvarlig beskrivelser, kalkyler, kontrahering og endringsadministrasjon, sluttdokumentasjon. Ansvar for FDV dokumentasjon.
1988 - Industri-, nærings- og servicebygg, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, kalkyler, kontrahering. 1988 - Bygårder og boliger, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, prosjekt- og byggeledelse. 1992, 1993 Bo- og behandlingssenter, hotell, prosjektering, ansvarlig beskrivelser.
1993, 1996 Skole, universitet, forprosjekt, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, kalkyler.
1991 - 1998 Ny hovedflyplass Gardermoen, faglig ledelse, KTR-analyser, prosjektering, ansvarlig beskrivelser. 1991 Riksteatret, prosjektering, ansvarlig beskrivelser.
1989 - 1992 Administrasjonsbygg, fylkeshus, rådhus, prosjektering, ansvarlig beskrivelser, kalkyler, kontrahering.
1983 - 1987 Fortifikatoriske- og andre anlegg i fjell, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse.

Etterutdanning / kurs:
2000 Entreprisekontrakter med hovedvekt på NS3430. Bjørkli kurssenter / Adv. Cappelen.
2000 Ansvarsrett med kvalitetssikring. Euro Business School AS / Mercur Ressursutvikling.
1999 ProArc Dokumenthåndteringssystem. Software Innovation.
1999 HolteProsjekt Kontroll. HolteProsjekt.
1997 Nye «Plan og Bygningsloven» med tilhørende forskrifter. Norsk Brannvern Forening.
1997 Dykkersertifikat PADI Open Water. Hydra Dykkersenter As.
1995 Claris Impact, File Maker Pro, ISPM (Ziolko), Mac3420. Selvlært (lang erfaring).
1993 Excel, Project, Word. Micro Software A/S.
1990 Jonathan DAK/DAP. Data-Miljø AS.
1990 Macintosh grunn- og systemkurs. Data-Miljø AS.
1988 Prosjektledelse og -administrasjon. Norges Rasjonaliseringsforbund A/L.
1985 Fortifikasjonskurs. Forsvarets Bygningstjeneste.
1983 Radiotelefoni. Ingeniørvåpenet.
1979 Røykdykker. Ingeniørvåpenet.

Prekvalifiseringer:
1995, 1996Prosjekt- og byggeledere for gjennomføring av prosjekter i perioden 1994-95 for Oslo kommune, Skolesjefen.
1995 - Konsulenter for oppdrag innen byfornyelse for Oslo kommune, Etat for eiendom og utbygging. 1995-1996 Byggeledere og teknisk byggekontrollører i forbindelse med prosjektet FrG Rena for Forsvarets bygningstjeneste.

Verv:
1997 - Styreleder i byggeadministrasjonsfirma NOR Prosjekt Consult AS.
1996 - Styremedlem i bolig- og eiendomsutviklingsfirma BOMILJØ AS.
1995 - 1999 Styreleder i boligsameiet Thorvald Meyers gate 15/17.
1989 - 1992 Styremedlem i foreningen Gårdsromkvartalet Birkelunden Nord.
1988 - 1997 Medlem av Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett.
1983 - 1984 Leder av bedriftsidrettslaget i fotball for Ingeniørregimentet.

Språk:
Norsk
Engelsk
Tysk