Om Oss  

Prosjekt  
   
På tegnebordet  
 

CURRICULUM VITAE: Urs Gutknecht

Navn: Urs Gutknecht
Født: 16. desember 1943 i Zürich, Sveits.
Privat adresse: Conrad Holmboesveg 21, 9011 Tromsø
Telefon: kontor: 77 64 34 90, mobil: 90 05 50 64, privat: 77 68 27 96
Telefaks: kontor: 77 64 34 91
E-post: urs@arktos.no
Sivilstatus: gift
 

LAST NED SOM PDF

Utdannelse: Latin artium våren 1964 Bern, Sveits (Eidgenössische Matura Typ B).
Studium på arkitektavdelingen ved ETH (Eidgenössische Technische
Hochschule) i Zürich, Sveits oktober 1965 til juli 1970.

Ansettelser:

Arkitekt Harry Gangvik AS, september 1970 - april 1971.

Som prosjektansvarlig arkitekt:
· 1970: Eneboligprosjekt på Vollan.
· 1970: Macks bryggeri: skisseprosjekt for et kombinert lager-, kontorbygg på Finnsnes med terminal for Hurtigruta, hurtigbåter og buss.

John Kristoffersens arkitektkontor, mars 1971 - juni 1976.

Som prosjektansvarlig arkitekt:
· 1971- 74: Troms Fylkeskommune: Boligområdet "Øvre Åsgård" 95 boenheter, fra hybler til 7-roms rekkehus, bruttoareal ca. 9200 m². Publisert i byggekunst 2/79.
· 1973: Utvikling av fleksible hustyper (1-4 rom) for en ferdighusfabrikk.
· 1974: Tromsø kommune: Boligblokk med 12 småleiligheter.
· 1974: Den Indre Sjømannsmisjon: Hybelhus.
· 1975: Tromsø Turnforening / Tromsø kommune: Gyllenborg Idrettshall, bruttoareal ca. 2500 m².
· Div. reguleringsplaner.

Som medarbeider:
· Detaljering kontorbygg.
· Detaljering studentboliger, bruttoareal ca. 7000 m².
· Detaljering fiskeforedlingsbedrift.
· Konkurranse om kulturhus i Tromsø, bruttoareal ca. 9500 m², 1. premie.


Tromsø byplankontor, juni 1976 - august 1978.

Som saksbehandler:
Saksbehandling av div. private regulerings- og bebyggelsesplanforslag.

Som prosjektleder:
· 1976-78: Reguleringsplan for Kvaløysletta sentral og sør, ca. 1000 ha, 700 boliger, skoler, barnehager, industri, renseanlegg, helse- og sosialsenter, bydelssentrum.
· 1977-78: Reguleringsplan for gjenoppbygging av "branntomta" etter bybrannen i Tromsø sentrum.

Arkitektkontoret Dalsbøe & Østgaard AS, i dag Borealis Arkitekter as,
september 1978 - januar 1984, september 1985 - september 1999 og mai – desember 2001.
Siden januar 1981 som medeier / partner i firmaet, i to perioder som styremedlem og i en periode på 3 år som nestleder.

Som prosjektansvarlig arkitekt:

· 1979-83: Universitetet i Tromsø: ISL/ISV: Institutt for språk og litteratur og Institutt for samfunnsvitenskap, bruttoareal ca. 8750 m².
Publisert: Byggekunst nr. 5/84 og Ferdigmelding nr. 285 av Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat.
Formann i komiteen for kunstnerisk utsmykking.
· 1981: Tromsø kommune: Lunheim barneskole ansvarlig for utarbeidelsen av anbuds-materialet, bruttoareal: ca. 2000 m².
· 1982: Universitetet i Tromsø: Driftssentralen: vaktmester- og driftssentral med verksteder og sentralt varemottak, bruttoareal ca. 1000 m². Prosjekteringsledelse.
· 1986: Troms Fylkes Dampskipsselskap: Storgata 48, Tromsø; Idéskisse for utnyttelse av en bakgård i Tromsø sentrum, utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1986: Prosjektutvikling i regi av kontoret: Nansenplassen, Tromsø; Idéskisse for utnyt-telsen av området ved Nansenplassen, utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1986-88: UNI-forsikring: kontor- og forretningsgård i Tromsø sentrum. Inkl. prosjektledelse og utarbeidelse av romprogrammet, bruttoareal ca. 3300 m². Hele prosjektet er prosjektert og bearbeidet på DAK.
· 1989: Tromsø kommune: Legevakta i Tromsø, forprosjekt utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca.. 400 m².
· 1989-90: Conrad Holmboesveg 21 , Tromsø: rehabilitering og utvidelse av 100 år gammelt tømmerhus, utviklet ved hjelp av DAK bruttoareal ca. 400 m².
· 1990: Troms Fylkeskommune: OPUS Tromsø, undervisningslokaler for informatikk, kontorer, IT-labor, verksteder for mekaniker undervisning, bruttoareal ca. 400 m².
· 1991: Idrettshall på Svalbard, prosjektutvikling i samarbeid med totalentreprenør. Fleksibel idrettshall med anlegg for alle ballidretter, squash, svømmehall, rekreasjonsanlegg, klubblokaler for den lokale idrettsforening, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 2000 m².
· 1991: Småleiligheter i Tromsø, prosjektutvikling i samarbeid med totalentreprenør. 24 2-roms leiligheter med underjordisk garasjeanlegg, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 2500 m².
· 1991-93: Tromsø kommune: Heracleum Bo- og servicesenter i Tromsø. 40 2-roms lei-ligheter med fellesrom i hver etasje, kafeteria, frisør, fotpleie, kontorer for pensjonistfor-eningen, trimrom, fellesvaskeri, lokaler for Tromsø kommunes hjemmetjeneste, lokaler for Tromsø Dagsenter. Utviklet ved hjelp av DAK, "digitalt samarbeid" med El- og VVS-konsulenter, bruttoareal ca. 6200 m². Formann i komiteen for kunstnerisk utsmykking. En stor del bygningsintegrert utsmykking.
· 1992: Studentsamskipnaden i Tromsø: Regulerings- og bebyggelsesplan for et området med studentboliger. Utviklet og presentert ved hjelp av DAK. Boligene tegnet av et annet arkitektkontor og overtatt i digitalt format.
· 1993: Studentsamskipnaden i Tromsø: 4-avdelings barnehage, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 550 m².
· 1993: Storebrand forsikring: "Forsikringsgården" i Tromsø, innvendig rehabiliteringsprosjekt, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 2500 m².
· 1993: Storebrand forsikring: Vestregata 27 i Tromsø, ombygging og utbygging av loftet i eksisterende forretningsgård, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca.1500 m².
· 1995: Bjørn AS: Totalprosjekt for 4-avdelings barnehage, utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 550 m².
· 1995: Tromstrygd Forsikring: Kvartalsvurdering / totalentreprisekonkurranse for nytt Tinghus i Tromsø, bruttoareal ca. 5100 m².
· 1996: Selmer ASA totalentreprisekonkurranse for Bodø kommune: Grønnåsen skole 2-paralleller barneskole bruttoareal ca. 3800 m², utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1996-97: Selmer ASA totalentreprisekonkurranse for Tromsø kommune: Storelva skole 2-paralleller barneskole bruttoareal ca. 3500 m², utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1996-97: Selmer ASA totalentreprisekonkurranse for Tromsø kommune: Workinnmarka skole 2-paralleller barneskole bruttoareal ca. 3850 m², utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1997: Selmer ASA totalentreprisekonkurranse for Tromsø kommune: Mortensnes sykehjem og omsorgssenter i Tromsø utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 11000 m².
· 1998: Nesseby kommune: utvidelse av sykehjem, bruttoareal ca. 750 m², utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1998-99: Jevnaker kommune: 28 omsorgsboliger i tilknytning til et eks. sykehjem, bruttoareal ca. 3450 m², utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· 1999: AF Barlindhaug Utbygging AS og Selmer ASA totalentreprise for Komsa Eiendom AS: Alta Storsenter, nytt kjøpesenter ca. 8500 m² og ombygging av tilknyttede eksisterende arealer total ca. 16500 m². Utarbeidelse av detaljprosjekt på grunnlag av forprosjekt laget av Meinich Arkitekter AS.
· Div. eneboliger i Nord Norge nybygg og restaureringer, delvis på DAK.

Konkurranser:
· 1981: Tromsø kommune: Storelva, åpen nasjonal konkurranse om ny bydel for en befolkning av 12000 innbyggere, 2.premie.
· 1991: Stadt Zürich: Offentlig prosjektkonkurranse for et boligområde med fellesanlegg i Zürich, Sveits. Utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 20000 m².
· 2001: Statsbygg: Forskningspark på Svalbard, innbudt konkurranse med 6 deltakende firma. Arealer for UNIS (Universitetsstudier på Svalbard), Norsk Polarinstitutt, samarbeidende forskningsinstitutt, Sysselmann på Svalbard og Svalbard Museum. Utviklet og presentert ved hjelp av DAK, bruttoareal ca. 8600 m².

Som ansvarlig for informasjonsteknologi:
Ansvarlig for innføring av datateknologi på kontoret.
Høsten 1983 startet kontoret med en flerbruker mikromaskin for kontor- og byggeadministrative formål. Ultimo 1985 innføring av DAK, med et VAX-basert Intergraph-system.

Utenom de forannevnte prosjekt ansvarlig for organisering og gjennomføring av DAK-innsats på følgende prosjekt:
· Troms Fylkeskommune: RiTø Regionsykehuset i Tromsø med universitetsklinikk, bruttoareal ca 65000 m².
· Universitetet i Tromsø: MH-Nybygg for medisin og helsefag: tilrettelegging og organisering av bruken av DAK-systemet, (filstrukturering, database bruk, forberedelse til FDV).
Samtlige planer, himlingsplaner, laboratorieinnredning, skjemategninger for arkitektene samt sprinkleranlegget ble utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
Kontoret leverte elektro konsulentens grunnlagstegninger for kraft-, tele- og lysplanlegging og VVS-konsulentens ventilplassering. Bruttoareal ca. 35000 m².
· SBED: NRH, det nye Rikshospitalet i Oslo, inviterte parallelloppdrag, bruttoareal ca. 100000 m². Prosjektet er utviklet og presentert ved hjelp av DAK.
· Regulerings- og bebyggelsesplan i Alta, samt grunnlaget for kommunalteknisk konsulent er utviklet og presentert ved hjelp av DAK. Grunnlagsinformasjon mottatt i SOSI-format.
· 2 prøveprosjekt vedrørende FDV, ved hjelp av DAK. Til dette ble det brukt såkalt "Spaceplanning / facility management" -program, som knytter sammen grafisk- og databaseinformasjon.
Det ene prosjektet dreier seg om forvaltning av eiendomsmassen for et forsikringsselskap, det andre prosjektet er en NTNF støttet samarbeidsgruppe for utvikling av rutiner for kobling av DAK-generert prosjektinformasjon og dataassistert FDV.

Spesielle arbeidsfelt:
Som nestleder, i samarbeid med daglig leder: utarbeiding av de prosjektadministrative rutinene for kontoret og ansvar for utvikling av kontorets samtlige arkiv, tegningsstandard, "grafiske bildet" (i samarbeid med en grafiker).
Ansvarlig for utarbeidelse av kvalitetssikringssystemet for kontoret på grunnlag av NPA’s system og utformet søknadspapirene for den sentrale godkjenningen i.h.h.t. den nye plan- og bygningsloven.


Helfer Architekten AG, Bern Sveits, januar 1984 - juni 1985.
Firmaet var da et av de største arkitektkontor i Sveits med ca. 120 medarbeidere og drev både med "vanlig" arkitektvirksomhet, "prosjektutvikling" og meglervirksomhet.

Evaluering av ny teknologi for byggeadministrasjon og prosjektering, samt tilknytting til et administrativt system. Det administrative IBM-anlegget ble benyttet både internt og for eksterne tjenester, slik som regnskapsføring for ca. 70 forskjellige eiendoms- og byggeselskap.
Evalueringsarbeidet førte til innkjøp av et stort Intergraph VAX-basert DAK-anlegg.

Som prosjektansvarlig arkitekt:
· 1984: Gemeinde Adligenswil: "Byutviklingskonkurranse" i en forstad av Luzern for ca. 7000 innbyggere, 4.premie.
· 1984: AMI (American Medical Institute): Tomteanalyse, skisser for et sykehus med 100 sengeplasser i Luzern.
· 1984: Gfeller AG: Disposisjonsplan for utvikling av et større eksisterende industrikompleks i Bern.
· 1985: Von Graffenried AG: Tomteanalyse, skisseprosjekt for et boligområdet med ca. 60 leieobjekter i Bern.

Som medarbeider:
· 1985: Gemeinde Worb: Konkurranse for et alders- og sykehjem i Worb v/ Bern, innkjøp.
· 1985: Gemeinde Köniz: Konkurranse for et alders- og sykehjem i Köniz v/ Bern, 1.premie.


NBBJ-HUS-PKA arkitekter Oslo, september 1999 - mai 2001.
Som teamleder for Telenor Fornebu, nytt hovedsete for Telenor med 8’000 arbeidsplasser, ca. 135’000 m²:
· 1999: ansvarlig for koordinering av beskrivende mengdeberegning og tegninger som grunnlag for tilbudsforespørsel.
· 2000: ansvarlig for utarbeidelse av arbeidstegninger og kontakt med hovedentreprenør for ca. 65’000 m².
· 2001: ansvarlig for innarbeiding av brukertilpasning og diverse spesialrom som
E-cinema, lydstudio, overvåkningssentral m.m.

Publisert: Byggekunst 2003-1 ”Signalbygg”


ARKTOS Arkitektur AS, etablert oktober 2001.
Daglig leder.

· 2002: Universitetet i Tromsø: Realfagbygget programmering og planlegging av rehabilitering og ombygging.
· 2002: Tromsø kommune: Trondjord skole tilbygg og ombygging av eksisterende skole, bruttoareal ca. 400 m².
· 2002: Pellerin AS / Selmer Skanska ASA: skisseprosjekt for nytt pressebygg for Bladet Nordlys, bruttoareal ca. 1’650 m².
· 2002: Erik Vangbergsgate 18 Tromsø, ominnredning av sokkeletasje til ny leilighet.
· 2002: Åsvegen 33 Tromsø, utvidelse av eksisterende tomannsbolig.
· 2002: Prost Schieldrupsgate 13 Tromsø, kapasitetsvurdering / tomteanalyse.
· 2002: Selmer Skanska ASA: strukturanalyse for prosjektert boliganlegg, bruttoareal ca. 2’500 m².
· 2002: Tromsø kommune: SMOR Sentralt miljø- og ressurssenter, bruttoareal ca. 9’150 m².
· 2002: Hansmarkvegen 44: enebolig, bruttoareal ca. 250 m².
· 2002: Turistvegen 83: ombygging eksisterende enebolig.
· 2002: Skarvegen 6: ombygging eksisterende enebolig.
· 2003: Grønnegata 140: renovering verneverdig bygning.
· 2003: Karlstadgata 14 A Oslo: renovering bad.
· 2003: Olsgårdvegen 9: ombygging og utvidelse av eksisterende tomannsbolig.
· 2003: Statsbygg: Østsamisk museum Neiden, åpen arkitektkonkurranse.
· 2003: Næringsakademiet: undervisning teknisk tegnig / DAK.
· 2003: Troms Fylkeskommune, Bygg- og eiendomssenteret: Tannlegeutdanning / Odontologistudium nybygg, prosjekteringsgruppeledelse, bruttoareal ca. 8’100 m².
· 2003: Selmer Skanska ASA: midlertidige kontorer Strandtorget 1 Tromsø , bruttoareal ca. 300 m².
· 2003: Selmer Skanska ASA: Produksjonsanlegg Rypefjord for Polarbase as, bruttoareal ca. 1’750 m².
· 2004: Tromsø kommune: Ny brannstasjon tomtevurdering, bruttoareal ca. 3’200 m².
· 2004: Tromsø kommune: Bjerkaker skole rehabilitering, samarbeidsprosjekt med KB
Arkitektur, bruttoareal ca. 4’400 m².
· 2004: Selmer Skanska ASA: Bodø Panorama boliger, bruttoareal ca. 7’500 m².
· 2005: Solstrandvegen 6B: enbolig, bruttoareal ca. 350 m².
· 2005: Selmer Skanska ASA: Bodø Panorama trinn 2 boliger, bruttoareal ca. 14’300 m².
· 2006: Tromsø miljøpark KF: administrasjonsbygg bruttoareal ca. 1350 m².
· 2006: Mack bryggeri: nytt produksjonsanlegg programskisser bruttoareal ca. 15’000 m².
· 2007: Selmer Skanska ASA: Bodø Panorama trinn 3 boliger, bruttoareal ca. 14’500 m².
· 2007: Harila Tromsø AS: LEXUS nye salgslokaler, bruttoareal ca. 1’500 m².
· 2007: Parkveien 46A Bodø: tomannsbolig, bruttoareal ca. 300 m².
· 2008: Linolim AS: Jarhagen Bærum: detaljprosjekt for ti boliger fordelt på 5 hus, bruttoareal ca. 2’750 m².
· 2008: SKANSKA AS: TSI tomta Tromsø: forprosjekt for kontorer, verksted og lagerarealer, bruttoareal ca. 3’500 m².
· 2008: Åse Elin Grøttum & Frank Sørensen: Hytte i Aursvika, bruttoareal ca. 120 m².
· 2009: SKANSKA AS: Teknisk Bureau Tromsø: arealvurdering utbyggingsmuligheter.
· 2009: Statsbygg Nord: Nofima mulighetsstudie utbygging, bruttoaraeal ca. 500 m².
· 2009: Statsbygg Nord: Nofima branndokumentasjon eksisterende bygningsmasse, bruttoaraeal ca. 5’000 m².
· 2009: Tromsø kommune: soveskur ved Lunheim og Skittenelv barnehager, bruttoaraeal ca. 100 m².
· 2009: Kåfjord kommune: Omsorgsboliger Olderdalen, ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg, bruttoareal ca. 1’180 m².
· 2009: Rebekka Brox Liabø & Vegard Krane: ombygging Krognesvegen 34, bruttoaraeal ca. 100 m².
· 2009: Michael Storvoll: ombygging Åsvegen 33.

Etterutdanning
· 1972-73: Universitetet i Tromsø: 2 semester som hospitant ved ISV (samfunnsplanlegging / sosiologi).
· 1980-81: Friundervisning: 2 semesters kurs "Datateknologi / programmering".
· 1982: "Projektmanagement" kurs organisert av det sveitsiske bygg rasjonaliserings forbundet.
· 1982: "Innføring i DAK/DAP" ved DAK/DAP-senteret NTH-Trondheim.
· 1983: "NPA 3420" (NPA-DATA).
· 1983: “dBase 2".
· 1983: "Datateknologi for arkitekter" EEU-kurs NTH-Trondheim.
· 1985. "System manager / VMS" v/ Digital.
· 1988: FDV: Nordiske Byggvedlikeholdsdager '88 Oslo, Norsk Forening for Vedlikehold.
· 1989: "UNIX"-kurs EDB-skolen Tromsø.
· 1990: "IDEKA" byggebeskrivelsesmodul av et integrert datasystem for entreprenører, konsulenter og arkitekter.
· 1992: "Windows" kurs organisert av OPUS Tromsø.
· 1993: "Word for Windows" 2-trinns kurs organisert av OPUS Tromsø.
· 1994: "Project for Windows" prosjektstyrings- og framdriftsplanleggingsprogram, kurs
organisert av OPUS Tromsø.
· 1997: "Ny plan- og bygningslov” arrangert av Det Norske Arkitektakademiet.
· 1997: 4 ukers workshop “BorderLine” i regi av Research Institute of Experimental Architecture under ledelse av prof. Lebbeus Woods i Kraljevica, Kroatia.
· 1997: "3D visualisering”.
· 1997, 1998, 2002: "Speedikon M” arkitektapplikasjon.
· 2002: "Project for Windows" prosjektstyrings- og framdriftsplanleggingsprogram, kurs
organisert av OPUS Tromsø.
· 2002: "Byggesak for rådgivere / arkitekter” bruk av programvare ”Holte Kontroll” organisert av Holte Prosjekt.
· 2006: NTNU EEU-kurs lavenergiboliger og passivhus.
· 2009: HMS kurs for arbeidsgivere.

Intergraph-kurs:
· 1986: "System manager".
· 1986: "IGDS" (basis programvare).
· 1986: "DMRS" (database).
· 1986: "APDP" (arkitekt programvare).
· 1986: "3-D" (3-dimensjonal grafikk).
· 1987: "Strategic planning" (planleggings program, sterk databaseorientert).
· 1990: "CAI" (kurs i bruk av "multi processing" arbeidsstasjoner).
· 1990: "Microstation 32" (basis programvare for arbeidsstasjoner).
· 1990: "MGE" (Modular Gis Environment) innføringskurs.
· 1992: IRC-kurs (Intergraph Registered Consultant). Kurs ved hovedsete til Intergraph i Huntsville, Alabama. Dette kurset ble organisert for særlig erfarne Intergraph applikasjons brukere og deltakerne ble håndplukket av Intergraph.

Dessuten div. kurs arrangert av NIF / NAL / NITO / den Norske Juristforening / det sveitsiske byggstandardiseringsrådet, m.m.


Foredrag
Om innføring / bruk av DAK i følgende fora:
· 1987: Kurs arrangert av VINN / STI på Sjøvegan og i Tromsø.
· 1988: "Arkitektens nye hver-DAK" arrangert av NAL.
· 1989: "Bruker presentasjon" på EGUG-møte for Skandinavia i Drammen, (European Graphic User Group, Intergraph-brukernes interesseorganisasjon).
· 1994 "Prosjektstruktur for digital informasjon" på seminar vedr. dataassistert bygningsforvaltning, arrangert av NTNF.
· 1994: "Prosjektstruktur for digital informasjon" på "Brukerkonferanse 94" arrangert av NIBI, Norske Intergraph Brukeres Interesseorganisasjon.
· 1994: "Bruk av FDV-tegninger i FDV-sammenheng" på seminar om "FDV-dokumentasjon behov, innsamling, systematikk, klassifisering m.m." arrangert av "Forum for dataassistert bygningsforvaltning".
· 2007: Presentasjon av prosjekter utviklet med speedikon på europeisk brukerkonferanse
for MicroStation brukere i London.
· 2008: Presentasjon av prosjekter utviklet med speedikon på "speedikon Kundentag" i Bensheim Tyskland.

Om bygningsintegrert utsmykking:
· 1990: "Bygningsintegrert utsmykking" på første seminaret i et 2-årig kurs om bygningsintegrert utsmykking i regi av Nord Norske Bildende Kunstnere. Kurset var finansiert av Landsdelsutvalget for Nord Norge.

Om omsorgsboliger:
· 1998: “Arkitektur og omsorg” presentasjon av 3 prosjekt på dagsseminar arrangert av Det Norske Arkitektakademiet.


Verv
· 1986-1988 formann i foreldreutvalget på Mortensnes skole i Tromsø.
· En periode 1987/88, medlem av NAL's (Norske Arkitekters Landsforbund) datautvalg.
· 1992-1995 medlem(som representant for NAF, NAL's nordnorske avdeling), ett år formann av RSU (Regionalt Samarbeidsutvalg for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg).
· I to perioder styremedlem i Borealis arkitekter as.
· En periode på 2 år medlem i NAF's utvalg for forskning og utdanning.
· 1995-2000 styremedlem av Tromsø Kunstforening.
· 2003 varamedlem til styret for stiftelsen Tromsø Kunstsenter.
· 2007 medlem valgkomiteen Arkitektbedriftene.


Studiereiser
Danmark: 1964,1965,1969,1970,1978,1980, 2001
Egypt: 1999
England: 1985, 1996, 2007
Estland: 2004
Finland: 1970,1973,1977,1989,1996, 2000, 2003, 2007
Frankrike: 1965,1969,1989, 2007
Hellas: 1997
Holland: 1970,1987, 2002
Irland: 2003
Island: 2001
Israel: 2009
Italia: 1968,1969,1981,1984, 2000, 2003
Jordan: 2009
Jugoslavia: 1985
Kina: 1977
Kroatia: 1997
Kuba: 2000
Lichtenstein: diverse
Libanon: 2007
Norge: diverse
Palestina: 2009
Polen: 1985
Russland: 1977,1983,1990
Spania: 1997, 1999, 2001, 2004
Sveits: diverse
Sverige: 1964,1965,1970,1983,1989, 2001, 2003, 2007
Syria: 2007
Tsjekkoslovakia: 1970,1985
Tsjekkia: 1998
Tyskland: 1968,1970,1981,1984,1987,1990,1994,1998, 2000, 2007, 2008
Ungarn: 1985
USA: 1992
Vietnam: 2002
Østerrike: 2000, 2007


Språk
Norsk: muntlig og skriftlig
Tysk: muntlig og skriftlig
Engelsk: muntlig og skriftlig
Fransk: muntlig og skriftlig
Dansk: lesekyndig
Svensk: lesekyndig
Spansk: (muntlig)